03 425 23 18        info@zonta.si

Odlok

o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji 

 
1. člen 
S tem odlokom se začasno prepovedujeta izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
 
2. člen 
(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 16. aprila 2020.
(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi iz prejšnjega člena poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.
 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 17. marca 2020 ob 00.00 uri.

Kontaktni podatki

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Obvezni podatki.
Ime in priimek: *
Telefon: *
E-naslov: *
Vaše sporočilo:

FIRMA: ŽONTA, transport, tehnični pregledi in servisne storitve, d.o.o.

SKRAJŠANA FIRMA: ŽONTA, D.O.O.

SEDEŽ: Trnovlje pri Celju, Gaji 44, 3000 Celje

TELEFON: 03 425 23 18

E-POŠTA: referent.zontace@tehnicnipregledi.si

SPLETNA STRAN: www.zonta.si

VPIS V SODNI REGISTER: Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 187/2004 z dne 10.3.2004.

MATIČNA ŠTEVILKA: 1924036000

DAVČNA ŠTEVILKA: SI22900900

TRANSAKCIJSKI RAČUN: IBAN SI56 3000 0001 6416 413 pri SBERBANK d.d.

ŠIFRA DEJAVNOSTI: M71.200 - tehnično preizkušanje in analiziranje