03 425 23 18        info@zonta.si

Odlok

o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji 

 
1. člen 
S tem odlokom se začasno prepovedujeta izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
 
2. člen 
(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 16. aprila 2020.
(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi iz prejšnjega člena poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.
 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 17. marca 2020 ob 00.00 uri.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

  • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
  • prometno dovoljenje,
  • da se podatki, vpisani v prometnem dovoljenju, ujemajo z dejanskim stanjem,
  • da ni poteklo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja,
  • da predlog ni podan več kot 30 dni pred potekom veljavnosti prometnega dovoljenja,
  • da je za vozilo plačano letna dajatev – cestnina, oziroma da je lastnik vozila oproščen plačila,
  • da lastnik pri nas sklene avtomobilsko zavarovanje oziroma predloži dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
  • veljavno vozniško dovoljenje.

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: Postopke vezane na Zakon o motornih vozilih lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (tisti, ki je vpisan v AJPES) ali od njega pooblaščena fizična oseba. V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

V primeru smrti lastnika vozila se veljavnost prometnega dovoljenja do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju podaljša s soglasjem vseh pravnih naslednikov.