03 425 23 18        info@zonta.si

Delovni čas

Cenjene stranke obveščamo, da tehnični pregledi Žonta d.o.o. kot tudi registracije in zavarovanja PE Laško ter PE Zagorje ob Savi delujejo po ustaljenem urniku.

 

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

  • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
  • prometno dovoljenje,
  • da se podatki, vpisani v prometnem dovoljenju, ujemajo z dejanskim stanjem,
  • da ni poteklo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja,
  • da predlog ni podan več kot 30 dni pred potekom veljavnosti prometnega dovoljenja,
  • da je za vozilo plačano letna dajatev – cestnina, oziroma da je lastnik vozila oproščen plačila,
  • da lastnik pri nas sklene avtomobilsko zavarovanje oziroma predloži dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
  • veljavno vozniško dovoljenje.

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: Postopke vezane na Zakon o motornih vozilih lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (tisti, ki je vpisan v AJPES) ali od njega pooblaščena fizična oseba. V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

V primeru smrti lastnika vozila se veljavnost prometnega dovoljenja do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju podaljša s soglasjem vseh pravnih naslednikov.