03 425 23 18        info@zonta.si

Odlok

o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji 

 
1. člen 
S tem odlokom se začasno prepovedujeta izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
 
2. člen 
(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 16. aprila 2020.
(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi iz prejšnjega člena poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.
 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 17. marca 2020 ob 00.00 uri.

Registracija rabljenega vozila

Registracija rabljenega vozila, ki je kupljeno v Sloveniji

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno predložiti:

 • prometno dovoljenje,
 • izjavo o ustreznosti vozila
 • dokazilo o lastništvu - račun, kupoprodajna pogodba …,
 • dokazilo o plačanih davkih,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
 • sklenitev avtomobilskega zavarovanja oziroma predložitev dokazila o sklenjenem zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
 • plačilo letne dajatve – cestnine,
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo

osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja

ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Registracija rabljenega vozila, ki je kupljeno v EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v državah EU, je potrebno predložiti:

 • tuje prometno dovoljenje,
 • vozilo mora biti v tujini odjavljeno,
 • izjavo o ustreznosti vozila,
 • dokazilo o lastništvu - tuj račun, kupoprodajna pogodba,
 • dokazilo o plačanih davkih,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
 • sklenitev avtomobilskega zavarovanja oziroma predložitev dokazila o sklenjenem zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
 • plačilo letne dajatve – cestnine,
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo

osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja

ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Registracija vozila, ki je kupljeno izven EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega izven držav EU, je potrebno predložiti:

 • izjavo o ustreznosti vozila,
 • tuje prometno dovoljenje,
 • dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila,
 • dokazilo o lastništvu - tuj račun, kupoprodajna pogodba, …
 • dokazilo o plačanih davkih,
 • sklenitev avtomobilskega zavarovanja oziroma predložitev dokazila o sklenjenem zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
 • plačilo letne dajatve – cestnine.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo

osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja

ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.