03 425 23 18        info@zonta.si

Delovni čas

Cenjene stranke obveščamo, da tehnični pregledi Žonta d.o.o. kot tudi registracije in zavarovanja PE Laško ter PE Zagorje ob Savi delujejo po ustaljenem urniku.

 

Registracija rabljenega vozila

Registracija rabljenega vozila, ki je kupljeno v Sloveniji

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno predložiti:

 • prometno dovoljenje,
 • izjavo o ustreznosti vozila
 • dokazilo o lastništvu - račun, kupoprodajna pogodba …,
 • dokazilo o plačanih davkih,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
 • sklenitev avtomobilskega zavarovanja oziroma predložitev dokazila o sklenjenem zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
 • plačilo letne dajatve – cestnine,
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo

osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja

ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Registracija rabljenega vozila, ki je kupljeno v EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega v državah EU, je potrebno predložiti:

 • tuje prometno dovoljenje,
 • vozilo mora biti v tujini odjavljeno,
 • izjavo o ustreznosti vozila,
 • dokazilo o lastništvu - tuj račun, kupoprodajna pogodba,
 • dokazilo o plačanih davkih,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila,
 • sklenitev avtomobilskega zavarovanja oziroma predložitev dokazila o sklenjenem zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
 • plačilo letne dajatve – cestnine,
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo

osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja

ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Registracija vozila, ki je kupljeno izven EU

Za registracijo rabljenega vozila, kupljenega izven držav EU, je potrebno predložiti:

 • izjavo o ustreznosti vozila,
 • tuje prometno dovoljenje,
 • dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila,
 • dokazilo o lastništvu - tuj račun, kupoprodajna pogodba, …
 • dokazilo o plačanih davkih,
 • sklenitev avtomobilskega zavarovanja oziroma predložitev dokazila o sklenjenem zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
 • plačilo letne dajatve – cestnine.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Fizična oseba predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo

osebe, ki jo je izdal državni organ).

Za podjetja in samostojne podjetnike velja, da vse postopke lahko opravi zastopnik podjetja

ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.