03 425 23 18        info@zonta.si

Odlok

o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji 

 
1. člen 
S tem odlokom se začasno prepovedujeta izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
 
2. člen 
(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 16. aprila 2020.
(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi iz prejšnjega člena poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.
 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 17. marca 2020 ob 00.00 uri.

Priklopna vozila

Kdaj opraviti tehnični pregled za priklopna vozila, kategorija M2 in M3?

Priklopna vozila do 750 kg – Lahki priklopnik – Kategorija O1 

  • Prvi tehnični pregled se mora opraviti, ko je priklopno vozilo staro 4 leta (od nakupa, prvi lastnik)
  • nato se opravljajo vsaka 4 leta.

Priklopna vozila nad 750 kg – Kategorija O2, O3, O4

Priklopna vozila – Kategorija O2, O3 in O4

  • Prvi tehnični pregled se mora opraviti prvo leto po prvi registraciji,
  • nato vsako leto.

Priklopna bivalna vozila – Kategorija O1, O2, O3 in O4

  • Prvi tehnični pregled se mora opraviti 4 leto po prvi registraciji,
  • nato vsaka 4 leta.

Cenik – Tehnični pregled – Kategorija O in R

Kategorija in vrsta vozila Cena z 22% DDV

O1 in O2 – priklopno vozilo

23,40 EUR

O3 in O4 – priklopno vozilo

50,90 EUR
R1 in R4 – traktorski priklopnik 17,27 EUR

Kategorija O: Priklopna vozila (vključno s polpriklopniki):

  • Kategorija O1 - Priklopna vozila z največjo dovoljeno maso 750 kg (s tretjo tablico).
  • Kategorija O2: Priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 750 kg, vendar ne presega 3500 kg.
  • Kategorija O3: Priklopna vozila z največjo maso dovoljeno maso nad 3500 kg, vendar ne presega 10 000 kg.
  • Kategorija O4: Priklopna vozila z največjo maso nad 10 000 kg.