03 425 23 18        info@zonta.si

Odlok

o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji 

 
1. člen 
S tem odlokom se začasno prepovedujeta izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
 
2. člen 
(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 16. aprila 2020.
(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi iz prejšnjega člena poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.
 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 17. marca 2020 ob 00.00 uri.

Tovorna vozila

Kdaj opraviti tehnični pregled za tovorna vozila?

Prvi tehnični pregled se izvede:

 • Tovorno vozilo - kategorija N1, največje dovoljene mase 2500 kg– eno leto po prvi registraciji, nato vsako leto,
 • tovorno vozilo - kategorija N1, ki presega največjo dovoljeno maso 2500 kg – eno leto po prvi registraciji, nato vsako leto,
 • tovorno vozilo – kategorija N2, ki presega največjo dovoljeno maso 3500 kg – eno leto po prvi registraciji, nato vsako leto,
 • tovorno vozilo – kategorija N3, ki presega največjo dovoljeno maso 12000 kg – eno leto po prvi registraciji, nato vsako leto.

 

Obvezna oprema  za tovorna vozila kategorije N1 (do 3500 kg NDM):

 • rezervno kolo (ali enakovredni pripomoček),
 • varnostni trikotnik (UN/ECE R27),
 • komplet za prvo pomoč,
 • rezervne žarnice,
 • gasilni aparat - z gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 55B,
 • zimska oprema,
 • dodatni varnostni trikotnik (v primeru, če vlečejo priklopno vozilo)

Obvezna oprema za Tovorna vozila kategorije N2, N3 (NDM več kot 3500 kg):

 • rezervno kolo (ali enakovredni pripomoček)
 • varnostni trikotnik (UN/ECE R27),
 • komplet za prvo pomoč,
 • rezervne žarnice,
 • gasilni aparat - z gasilno sposobnostjo najmanj 21A, 113B,
 • zimska oprema,
 • najmanj 2 podložni zagozdi,
 • dodatni varnostni trikotnik (v primeru, če vlečejo priklopno vozilo).

 

Cenik – Tehnični pregled – Kategorija N

Kategorija in vrsta vozila Cena z 22% DDV
N1 - tovorno vozilo (NDM* ne presega 2500 kg) 34,99 EUR
N1 - tovorno vozilo (NMD* presega 2500 kg) 44,08 EUR
N2 - tovorno vozilo (NDM* od 3500 kg do 12000 kg) 80,43 EUR
N3 - tovorno vozilo (NDM* presega 12000 kg) 92,25 EUR