03 425 23 18        info@zonta.si

Odlok

o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji 

 
1. člen 
S tem odlokom se začasno prepovedujeta izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
 
2. člen 
(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 16. aprila 2020.
(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi iz prejšnjega člena poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.
 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati 17. marca 2020 ob 00.00 uri.

Traktorji

Kdaj opraviti tehnični pregled za traktor?

  • Prvi tehnični pregled mora biti opravljen 4 leta po prvi registraciji,
  • naslednji pregledi so vsaki 2 leti, do 8. leta starosti,
  • nato vsako leto.

Obvezna oprema v traktorju!

  • varnostni trikotnik za označitev ustavljenega vozila,
  • komplet za prvo pomoč,
  • rezervne žarnice,
  • najmanj 1 podložno zagozdo,
  • predpisan znak za omejitve hitrosti vozila,
  • tabla za označevanje počasnih vozil.

Cenik – tehnični pregled – Kategorija T

Kategorija in vrsta vozila Cena z 22% DDV

T1-T5 – Traktor

23,63 EUR